***

termoizolaciona:
klizna, zakretna, njihajuća

radni stolovi, panjevi, police, regali

posude - razne,
otvorene-zatvorene, stabilne-pokretne

boksevi, platforme, koloseci

Oprema za higijenuOprema za higijenu koja zadovoljava HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) propise.